OV2016 – foto Běh pro Terezu

Fotografie Zdeňka Mikuly, Martina Smiji, Martina Čižmára a Lůcy z Běhu pro Terezu. 

Fotografie jsem v tom množství nijak neprobíral, budete se tím muset probrat vy. 🙂

Všem fotografům moc děkuji!!!