Přihlášky

Vážení zájemci o členství,

jelikož se nám blíží začátek nového roku, dávám ke stažení přihlášky do oddílů atletiky (dětská přípravka + dospělí běžci), nohejbalu a odbíjené.

PŘIHLÁŠKU si vytiskněte a stačí ji vyplnit pouze jedenkrát.

Vyplňte řádky 2 a 3 (příjmení, jméno, narozen, místo, bydliště, rodné číslo) a dole datum a podpis, u nezletilých i podpis zákonného zástupce.

Vyplněnou přihlášku spolu s příspěvky (dospělí 500 Kč/rok, děti a senioři od 65-ti let 100 Kč/rok) mi odevzdejte nebo pošlete na adresu Dušan Koutník, Vlastibořice 25, 46344 Vlastibořice, obratem zařídím členskou průkazku s nalepenou známkou. Prázdné přihlášky jsou k vyzvednutí i u mne.

PŘIHLÁŠKA