TJ Sokol Vlastibořice dříve a dnes

Z historie

Tělocvičná jednota Sokol byla v obci založena roku 1913. Důvodem relativně pozdního založení (například ve Svijanském Újezdě tehdy Sokol slavil již 21 let činnosti) byla skutečnost, že Vlastibořice byly farní obcí a fara nad podobnými „novotami“ patrně nijak nejásala.

Při založení měla jednota 82 členů (69 mužů, 13 žen) z Vlastibořic a jejich osad, z Kamení, Soběslavic a dalších obcí. Od svého vzniku vyvíjela bohatou tělovýchovnou, kulturní a společenskou činnost, cvičilo se na sále „U Šulců“, účastnila se téměř každé veřejné události v obci i v okolí, podniků okrskového, okresního, krajského i celonárodního významu (Všesokolské slety v Praze), každoročně pořádala mnoho podniků vlastních. Starosty jednoty byly takové osobnosti, jako Josef Kvaček, Alois Kaše, Jaroslav Resl a další.

Na 8. června 1947 bylo jednotě přiřčeno konání okrskového sletu. Jednalo se patrně o největší sokolskou akci pořádanou v naší obci, po secvičení, průvodu s kapelou a nezbytných proslovech bratrů – funkcionářů byla na programu cvičení prostná i na nářadí. Podnik vynesl na tehdejší dobu nezanedbatelných 32.442 Kč.

Přestože byla jednota dvakrát rozpuštěna, nazíráno dnešní optikou nedostatkem členů rozhodně netrpěla. Počet 87 členů v době prvního rozpuštění (1915) příkazem rakousko-uherské monarchie za I. světové války se podařilo překonat roku 1922 (98 členů). V době rozpuštění nacisty r. 1940 měla jednota 54 členů, po obnovení v r. 1945 pak 123 členů (62 mužů, 33 žen, 6 dorostenců a 22 dorostenek). Nejvyššího stavu jednota pravděpodobně dosáhla roku 1948, kdy měla aktivních 126 členů (57 mužů, 31 žen, 18 dorostenců a 20 dorostenek).

Stejně jako v celé zemi, i ve Vlastibořicích za éry komunismu sokolská jednota postupně uvadala. Komunisté dosáhli faktického sloučení tělovýchovy, původní orgány a stanovy ČOS byly zrušeny. Myšlenku sletů režim „nenápadně“ přetavil na Spartakiádu, propagandistický důkaz své všelidové podpory. Sokolské jednoty byly nenápadně vytlačovány jinými, režimem podporovanými, jejich typické názvy hovoří jasnou řečí: Baník, Tatran, Jiskra, Lokomotiva, Dynamo, armádní Dukla nebo Rudá hvězda, působící pod Sborem národní bezpečnosti a Pomocnou stráží. Sokol tak přežívá především na vesnicích, kde není k dispozici více alternativ, s růstem životní úrovně a dostupnosti jiné zábavy však atraktivita především pro mládež stále klesá. To se, pro mnohé paradoxně, snad nejvíce projeví po pádu železné opony, kdy byla činnost ústřední kanceláře České obce sokolské po více než čtyřiceti letech obnovena.

Naznačený vývoj však podle mého názoru nepřinesl jen zápory. Velmi výstižný se mi jeví v Sokolu používaný terminus technicus pro zasloužilé členy – Věrná garda. Garda věrných sokolským hodnotám a ideálům, mnohde jediných, kteří vytrvali, a místní jednotu vytrvalou činností udržovali při životě.

Neodpustím si osobní poznámku – jsem moc rád, že právě u nás takovou Věrnou gardu máme, a že tak máme možnost slyšet o ideálech dob dávno minulých. Jsem přesvědčen, že přichází čas, kdy čestné chování, osobní skromnost a zvyšování tělesné, duchovní a kulturní úrovně naší společnosti i každého z nás zvlášť na našich žebříčcích hodnot opět bude stoupat vzhůru.

TJ Sokol Vlastibořice dnes

Loni uplynulo od založení Sokola ve Vlastibořicích přesně 100 let. Shodou okolností se právě v tomto roce a začátkem roku letošního počet členů Sokola Vlastibořice zdvojnásobil a věkový průměr klesl o 30 let.

Největší přírůstek má na svědomí atletická přípravka, kde od podzimu vedu 10 dětí, sám pak spolu s dalšími třemi dospělými reprezentuji jednotu na běžeckých závodech. Časem se snad podaří získat skupinu nohejbalistů, nereálný není ani volejbalový tým. Členy se stali i někteří rodiče dětí z přípravky. Další zájemci o členství jsou samozřejmě vítáni.

První vlaštovkou mezi pořádanými akcemi je letní běžecký závod Okolo Vlasti, po loňské úspěšné premiéře chystáme letos druhý ročník.

TJ Sokol Vlastibořice má aktuálně 30 členů (11 mužů, 9 žen, 5 chlapců a 5 děvčat).